ขั้นตอนซื้อรถจากเรา

เงินสด

ท่านสามารถนัดดูรถแล้วจ่ายเงินได้เลย หากต้องการสั่งเฉพาะท่านสามารถทำสัญญามัดจำ

ผ่อนชำระ

1.นัดดูรถและทำสัญญามัดจำ
2.ดำเนินการเรื่องไฟแนนซ์

3.ทำสัญญาซื้อขายและโอนรถ
4.จ่ายเงินและส่งมอบรถ

เอกสารสำหรับการจัดไฟแนนซ์

เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์ กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้ซื้อ,ผู้ค้ำ)
 1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
 3. สลิแเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 5. แผนที่บ้าน/ที่พักปัจจุบัย 1 ชุด
 6. แผนที่ที่ทำงาน 1 ชุด
เอกสารจัดไฟแนนซ์ กรณีนิติบุคคล
 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจฯ 5 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจฯ 5 ชุด
 3. หนังสือรับรองบริษัทฯ (ไม่เกิน 1 เดือน)  5 ชุด
 4. ภพ. 20 3 ชุด
 5. สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. แผนที่บ้าน/ที่พักปัจจุบันของกรรมการฯ 1 ชุด
 7. แผนที่ที่ตั้งกิจการ 1 ชุด
back to top