รางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยม

com 2 jvccxa 300x239

The Brand

เรามี สยามนิสสัน มหานคร เป็น Partner ขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีสาขาในเครืออยู่กว่า 10 สาขา

นโยบายหลัก คือ การนำนวัตกรรมที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับลูกค้า (Innovation that Excites) ที่จะช่วยให้ ลูกค้ามีความสุข กับรถของนิสสัน

โดยเราได้ประกาศเป้าหมายในการมีส่วนร่วมลดค่ามลพิษให้เป็นศูนย์ และลดการสูญเสียบนท้องถนนให้เป็นศูนย์  โดยการนำนวัตกรรมรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมมาใช้กับรถนิสสันของเรา

Trust Mark

Nissan.in.th ที่ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สามารถตรวจสอบได้ที่ www.trustmarkthai.com

Disclaimer

ข้อมูลโดยทั่วไป รายละเอียดและคำอธิบายทั้งหมดที่ปรากฎในเวบไซด์นี้อ้างถึงข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่ได้จัดทำเวบไซด์ขึ้น Nissan.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อความใดๆ ในเว็บไซด์ ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนแต่อย่างใด

Our Partner

เว็บไซต์พันธมิตร

จำหน่ายรถไฟฟ้า

จำหน่ายบรรทุก

back to top