นิสสัน ลีฟ

2018 NISSAN

นิสสัน ลีฟ

Nissan Leaf

นิสสัน ลีฟ สำหรับรถยนต์ EV (Electric Vehicle) ที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นนั้น Nissan Leaf ถือว่ามียอดขายดีที่สุดในญี่ปุ่น ในตลาดญี่ปุ่นแล้ว แบรนด์นิสสันถือเป็นยอดขายอันดับหนึ่งมาตลอด เรามาดู นิสสัน ลีฟ คันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรดีจนคนญี่ปุ่นเองก็อยากได้ และข่าวดีคือ เข้าขายไทยปีนี้ เราขอแนะนำรถคันนี้ Nissan Leaf

 • ใช้งานได้ประมาณ 400 กม. ต่อการชาร์ท 1 รอบ
 • ระบบ E-Paddle, ProPILOT, ProPILOT Park
 • รับประกันแบตเตอร์รี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม.
 • ไฟสามเฟสชาร์ท 8 ชั่วโมงเต็ม
 • เทียบเท่า147 แรงม้า

การันตีด้วยชื่อ Nissan.in.th เราเตรียมเปิดจอง นิสสันลีฟ โดยวิธีการลงชื่อรอซื้อรถที่เรานำมาจำหน่าย โดยผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน โดยขณะนี้ทางนิสสัน มอเตอร์ ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีประกาศวันจำหน่ายที่แน่นอน การลงชื่อนี้จะถูกเข้าคิวรอเป็นลูกค้ากลุ่มแรก ทันทีที่ทางนิสสัน ส่งมอบรถได้แล้วทางเราจะให้สิทธิ์กับผู้ที่จอง Nissan Leaf กับเราก่อน

1.ราคา

แบบฟอร์ม การจองรถนิสสัน ลีฟ ล่วงหน้า โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ โดยเมื่อเราได้โควต้ารถที่ผลิตได้มาแล้ว เราจะติดต่อคุณกลับทาง E-Mail หรือ โทรศัพท์ เพื่อแจ้งราคา และ เงื่อนไขการชำระเงินต่างๆ

ข่าวนิสสันลีฟเข้าไทย 2561

อัพเดพ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 2561

 1. คุณ พยนต์
 2. คุณ WORAPONG
 3. คุณ วิรุณ
 4. คุณ ภาณุ
 5. คุณ นัฐพล
 6. คุณ สมบรูณ์
 7. คุณ Rakpandin
 8. คุณ Sompong
 9. คุณ จุมพล
 10. คุณ พณิชย์
 11. คุณ ธีศิษฏ์
 12. คุณ อนุชา
 13. คุณ จีระพงษ์
 14. คุณ อารีร๊ะ
 15. คุณ พชร
 16. คุณ Game
 17. คุณ ชนนิษฏ์
 18. คุณ Pipat
 19. คุณ อักฤทธิ์
 20. คุณ อมร
 21. คุณ วรวัช
 22. คุณ กฤษณะ
 23. คุณ สุภกาญจน์
 24. คุณ จรีวัฒน์
 25. คุณ ทวีสุข
 26. คุณ รุ่งโรจน์
 27. คุณ เมธา
 28. คุณ Bunport
 29. คุณ Jakkapat
 30. คุณ Chatchai
 31. คุณ อภิชาติ
 32. คุณ Panya
 33. คุณ ฉัตรชัย
 34. คุณ ยง
 35. คุณ ปิยะพันธุ์
 36. คุณ Sombat
 37. คุณ Egkachai
 38. คุณ เอกนรินทร์
 39. คุณ เขตรัฐ
 40. คุณ ปณต
 41. คุณ ไพโรจน์
 42. คุณ นัฐพล
 43. คุณ ประพนธ์
 44. คุณ ปรัชญาพร
 45. คุณ สงกรานต์
 46. คุณ Thanabordee
 47. คุณ ชวนินทร์
 48. คุณ ฐิติยา
 49. คุณ Sorawitch
 50. คุณ เฟื่องศักดิ์
 51. คุณ สุวัฒน์
 52. คุณ รชต
 53. คุณ วิชัย
 54. คุณ Jirayus
 55. คุณ ปนัดดา
 56. คุณ ทรงศักดิ์
 57. คุณ พีระ
 58. คุณ สมพร
 59. คุณ ITTIDET
 60. คุณ ธงชัย
 61. คุณ Jrirakhit
 62. คุณ จิรกฤต
 63. คุณ ณัฐภัทร
 64. คุณ สมชาย
 65. คุณ ชนัญชิดา
 66. คุณ คมสัน
 67. คุณ Earth
 68. คุณ สาคร
 69. คุณ วริษฐ์
 70. คุณ นเรศ
 71. คุณ ภิเศก
 72. คุณ นริศ
 73. คุณ Kittiphan
 74. คุณ Aimon
 75. คุณ เดชาธร
 76. คุณ บุญประเสริฐ
 77. คุณ ฐิรวิชญ์
 78. คุณ ทศพล
 79. คุณ พรสรัญ
 80. คุณ อริยะฉัตร์
 81. คุณ ธีระชัย
 82. คุณ นิกร
 83. คุณ ขวัญชัย
 84. คุณ สุวพล
 85. คุณ Bhuriphan
 86. คุณ สุจิณ
 87. คุณ Krittanapol
 88. คุณ jittarin
 89. คุณ ฐิติรัตน์
 90. คุณ วิโรจน์
 91. คุณ พงศธร
 92. คุณ บุญชัย
 93. คุณ ทศพร
 94. คุณ เปรมฤดี
 95. คุณ ศิรัณย์
 96. คุณ Yodkwan
 97. คุณ ธีระยุทธ
 98. คุณ Raphin
 99. คุณ ปานเทพ
 100. คุณ สนธยา
 101. คุณ เยาวนิตย์
 102. คุณ สมพร
 103. คุณ Weerapong
 104. คุณ สัจจา
 105. คุณ สุทธิพงศ์
 106. คุณ ชลธร
 107. คุณ วรยุทธ
 108. คุณ ณปกรณ์
 109. รตอ.พิษณุชัย
 110. คุณ นิพนธ์
 111. คุณ ธนาธร
 112. คุณ ชัยชนก
 113. คุณ เผด็จ
 114. คุณ วีระยุทธ
 115. คุณ วัฒนา
 116. คุณ อภิลักษณ์
 117. คุณ ณัฐวุฒิ
 118. คุณ ดวงใจ
 119. คุณ ณัฐสิษฐ
 120. คุณ วินัย
 121. คุณ Chookiat
 122. คุณ พลวีรย์
 123. คุณ ลีลวัลย์
 124. คุณ ศักดิ์นรินทร์
 125. คุณ ดำรัส
 126. คุณ ศรีแพร
 127. คุณ เจตน์
 128. คุณ วิท
 129. คุณ ภูดิศ
 130. คุณ จตุรงค์
 131. คุณ ชนก
 132. คุณ Vuttipon
 133. คุณ พชรพล
 134. คุณ สุพร
 135. คุณ อึ่นเรือน
 136. คุณ อำนาจ
 137. คุณ ชาลีญา
 138. คุณ Somnerk
 139. คุณ พยุทธ
 140. คุณ ศุภชัย
 141. คุณ นที
 142. คุณ เพชรรัตน์
 143. คุณ ปวีนา
 144. คุณ สรร
 145. คุณ ยสิศร์
 146. คุณ สุริยา
 147. คุณ กมลนิตย์
 148. คุณ บุญเรือง
 149. คุณ สุกิจ
 150. คุณ วิไลรัตน์
 151. คุณ ภูมิพัฒน์
 152. คุณ อภิชาติ
 153. คุณ มนตรี
 154. คุณ กานต์
 155. คุณ ศรวิษฐ์
 156. คุณ สหรัฐน์
 157. คุณ พงศ์เจษฎา
 158. คุณ ฐิติวัชร์
 159. คุณ ลือชา
 160. คุณ วิวัฒน์
 161. คุณ คฑาวุธ
 162. คุณ สุพัตรา
 163. คุณ สุริยะ
 164. คุณ กษิดิศ
 165. คุณ รามาริน
 166. คุณ Judith
 167. คุณ พงษ์ศักดิ์
 168. คุณ โกวิทย์
 169. คุณ วิทวัส
 170. คุณ โม้เสส
 171. คุณ ธีรวัฒน์
 172. คุณ CHATRCHAI
 173. คุณ ธนสม
 174. คุณ ภาคิน
 175. คุณ สุกิจ
 176. คุณ สุวัชชัย
 177. คุณ Jetnipat
 178. คุณ วิทิต
 179. คุณ กรรณิการ์
 180. คุณ สุกิจ
 181. คุณ ธิดารัตน์
 182. คุณ ธีระพงษ์
 183. คุณ นรรัตน์
 184. คุณ นุช
 185. คุณ ธีระชัย
 186. คุณ เณศกรณ์
 187. คุณ นัทพล
 188. คุณ ประวิทย์
 189. คุณ อภิชาต
 190. คุณ พัลลภ
 191. คุณ บุญสม
 192. คุณ นรินทร์
 193. คุณ ชิน
 194. คุณ สำรวย
 195. คุณ วัตรกิจ
 196. คุณ ทวนทอง
 197. คุณ ปณชัย
 198. คุณ กาญจนา
 199. คุณ ฐิตพัฒน์
 200. คุณ kongkiat

Nissan.in.th ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจ

ทางเราจะปิดรับการจองเมื่อครบ 200 ท่าน

ขออภัยอย่างสูง ตอนนี้เราปิดการรับจองแล้ว

2.การออกแบบ

2.1 การออกแบบภายนอก

นิสสัน ลีฟ เน้นความปราดเปรียว คล่องตัว โด่ดเด่นที่เส้นสายข้างประตู และ เหลี่มมุมที่โฉบเฉี่ยว เข้ากับความโค้งมนของโครงสร้าง ที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสัน ไม่แพ้ที่ไหน

ภายนอกรอบคัน

ด้านท้ายที่แสนโฉบเฉี่ยว

มุมมองรอบคัน

มุมมองจากด้านบน

กระจังหน้า V shape สีน้ำเงิน

ไฟหน้า LED สุดคม

ล้อ 17 นิ้วที่เป็นเอกลักษณ์

เสาอากาศ Shark Fin

2.2 การออกแบบภายใน

การออกแบบภายในของ นิสสัน ลีฟ นั้น เน้นความทันสมัย เป็นรถที่มีการปรับปรุงให้ดีที่สุด พัฒนาและตกแต่งอย่างทันสมัยของนิสสัน โดยเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของนิสสัน

ภานในทั้งหมด

วัสดุหนังสีดำ

วัสดุหนังสีเทา

วัสุดผ้าสีดำ

หน้าปัดดิจิตอลแบบใหม่ของ Nissan Leaf

ระบบจอสัมผัสที่ครบทุกอย่าง

ปุ่มเปิดปิดเครื่องยนต์

เปลี่ยนโหมด การขับแค่ปุ่ม

2.3 เทคโนโลยี และ สิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับนิสสัน ลีฟ แล้วนั้น การใส่เทคโนโลยี ยังได้ใส่สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ควรมี และ ระบบสำคัญในการขับขี่และความปลอดภัย ฉนั้น เชื่อใจได้ว่า ถึงรถจะเล็ก แต่ระบบไม่เล็ก

ระบบเรดาร์ช่วยในการขับตามอัตโนมัติ

ปุ่มระบบช่วยการจอดรถอัตโนมัติ

ระบบเรดาร์ช่วยในการจอด

รองรับการจอดหลายวิธี

กระจกมองหลังแบบขอแสดงผลจากกล้องด้านหลัง

ระบบพวงมาลัยอัจฉริยะ

ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto

ระบบเครื่องเสียง Bose

ระบบควบคุมอุณหภูมิ

พื้นที่เก็บของด้านหลังเมื่อไม่พับเบาะ

เมื่อปรับเบาะเองราบ

พับเบาะด้านหลังแบบ 60:40

ระบบดูสถานะรถยนต์จากมือถือ

ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง

ระบบควบคุมเสถียรภาพรถ

ระบบเบรก ABS

ระบบกระจายแรงเบรก

2.4 สีรถ

สีขาวดำ

สีขาวน้ำเงิน

สีแดงดำ

สีฟ้าดำ

สีเหลือดำ

สีดำ

* สีรถจริงอาจแตกต่างจากภาพ จากมาตรฐานการแสดงผลหน้าจอ

3.ระบบเครื่องยนต์

 

สำหรับการอ้างอิงเรื่องเครื่องบนต์ ขนาดแบตเตอรี่ในประเเทศไทยยังไม่กำหนดขนาดและสเปกที่ใช้ขายจริงสำหรับประเทศไทย โดยทางเราขออ้างอิงจากทางฝั่งอเมริกา อย่างไรก็ตามคาดว่าสเปกคงไม่ต่างกันมา สำหรับรุ่นขายในไทย อย่างไรโปรดติดตามการอัพเดต อย่างเป็นทางการอีกต่อไป

110 kW AC synchronous มอเตอร์ไฟฟ้า

สามารถชาร์ทกับไฟบ้านปกติได้ 220 V

ช่องเสียบปลั๊กไฟสำหรับการชาร์ท

ที่ชาร์ทไฟด้านหน้า

Adapter ชาร์ทไฟพกพา

หม้อแปลงสำหรับไฟสามเฟส

หน้าจอแสดงผลการชาร์ท

ระบบค้นหาที่ชาร์ทสาธารณะ

4.ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคแต่ละรุ่น

ท่านสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์พื้นฐานแต่ละรุ่นได้ที่ Spec

5.อุปกรณ์มาตรฐานแต่ละรุ่น

ท่านสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์พื้นฐานแต่ละรุ่นได้ที่ Spec

6.อุปกรณ์แต่งรถ

ท่านสามารถสั่งซื้อชุดแต่งเสริมความเท่ห์ให้รถคุณได้ โดยราคาอุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถติดต่อเราเพื่อสั่งรถกับเราได้

 

ระบบไฟ Back Light ที่กระจังหน้าและโลโก้

 

ชุดกันชนด้านหน้า

 

บังโคลนหน้า

กันรอยพื้นประตู

 

ที่กันรอบโครเมี่ยมตรงที่เก็บสัมภาระ

 

ระบบ wifi car แปลงรถเป็น Hot Spot ไว้แชร์

 

พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง

 

ช่องเก็บของด้านล่าง

 

ชุดปิดที่เก็บของด้านบน

 

ตาข่ายเก็บของอเนกประสงค์

 

พื้นรองเท้าแบบพลาสติก

 

พื้นรองเท้าแบบพรม

back to top