Test Drive

Step 1 of 3

33%
  • นโยบายการรักษาความปลอดภัย

    แบบฟอร์มของเว็บไซต์นี้ได้ถูกเข้ารหัสโดย GlobalSign Domain Validation CA โดยมีการเข้ารหัส RSA อัลกอริทึ่ม SHA-256 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเข้ารหัส SSL ก่อนส่งผ่านเครือข่ายมาที่ระบบฐานข้อมูล กอปร เว็บไซต์ของเราได้ออกแบบมาอย่างทันสมัยและปลอดภัยในระดับมาตรฐาน มีระบบตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว มีระบบเข้ารหัสฐานข้อมูลที่ซับซ้อน ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามจะไม่สามารถทำอะไรกับข้อมูลของส่วนตัวของท่านได้ อย่างไรก็ตามเราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของท่านที่จะสามารถทำให้เกิดความเสียหาย และจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคลลที่สาม
  • รถที่คุณสนใจทดลองขับ

    ขณะนี้สามารถทดลองขับกับเราได้ที่กรุงเทพฯเท่านั้น ในอนาคต 2018 จะเปิดบริการตามหัวเมืองหลักทั่วประเทศ
back to top